قیمت مهر

بررسی عوامل موثر بر قیمت انواع مهر

قیمت انواع مهر به مسئله ای مهم برای بسیاری از افراد تبدیل شده است. امروزه افراد زیادی از اقشار مختلف از مهر استفاده می کنند. گاهی انواع مختلف مهر جهت انجام امور اداری استفاده می شوند و در برخی موارد این محصولات برای ثبت یک نظر کارشناسی مورد استفاده قرار می گیرند. پزشکان، وکلا، اساتید، شرکت ها، مدارس، سازمان های دولتی و خصوصی و… برای تایید نامه، گزارش، نسخه و… از این مهرها استفاده می کنند. به همین دلیل می توان گفت که قیمت این محصولات برای اقشار مختلف جامعه مهم است.

ادامه مطلب